Elektrisk Kompagni

For å få lys på en stand, må en også ha strøm. Å legge strømmen slik at hver enkelt stand får den strømmen de trenger, er definitivt en jobb for fagfolk. Det er ikke bare krav til stabil levering, men også svært strenge krav til sikkerhet rundt slike anlegg.

Med store menneskemengder på kort tid, er det viktig å planlegge slik at små feil ikke får alvorlige konsekvenser. På alle våre fordelingsskap benytter vi derfor flerpolte automatsikringer og jordfeilbrytere. Skulle det skje en feil, vil anlegget automatisk slå seg av. Og da er det viktig at ikke hele messen blir mørklagt, men kun den delen hvor feilen sitter. Dette hindrer unødvendig utkobling, samtidig som det er lettere å finne feilen. Våre fagfolk kan dette!