Med ESSVE Norge på messer

Silje Netskar jobber som markedssjef i ESSVE Norge, som er Norges største leverandør av innfestningsløsninger for byggeindustrien. 

Messevirksomhet er et viktig verktøy for å vise fram og selge produkter til forhandlere, øke kompetanse og dele erfaringer med kollegaer i bransjen. En del av jobben til Netskar er å være ansvarlig for messene som ESSVE deltar på hvert år.

– Vi drar på veldig mange kjedemesser i løpet av et år, og da samarbeider vi med Arena Service Team. Det har vi gjort i ganske mange år nå. Jeg er litt usikker på nøyaktig hvor lenge, men det er ihvertfall 10 år, forteller hun.

Arena Service Team tar seg av koordinering og logistikk

Januar og februar er høysesong for messer, og det krever god planlegging og mye koordinering når mange messer skal gjennomføres på kort tid. Det er mye som skal rigges, fraktes og monteres til hvert enkelt arrangement.

– Vi er med på både kjedemesser og landsmesser, og er vel på seks til syv messer hvert år. De fleste kommer tett på hverandre i januar og februar. Da er det bra å jobbe sammen med Arena Service Team. De koordinerer alt for oss og kjenner systemene som de ulike kjedene har, forklarer Netskar.

Sparer mye tid og arbeid

Netskar forteller at samarbeidet med Arena Service Team sparer dem for enormt mye tid. De tar seg også av lagerhold av standene deres mellom messene.

– På en uke kan vi ha to ulike messer. Da skal det rigges ned, kjøres til neste sted og rigges opp. Dette tar de seg av, forteller hun.

Med Arena Service Team på laget får Netskar og ESSVE Norge mer tid til å fokusere på sin egen virksomhet når de er på messer.

– Samarbeidet sørger for at vi kan bruke tiden vår på det vi er gode til, så kan Arena Service Team montere, demontere og gjøre sånne ting for oss. Det blir en helt annen kvalitet på standen enn om vi skulle gjort det selv!

Starter tidlig med planlegging av neste års messer

Med mange ulike messer i løpet av et år er det viktig å starte planleggingen tidlig. Netskar forteller at ESSVE kommer kjapt i gang med planer til neste års messevirksomhet.

– I første omgang ser vi på hvilke messer vi skal på, og planlegger deretter. Vi finner blant annet ut hvilket tema vi skal ha og lignende.

Etter at planer og tema er fastsatt involveres Arena Service Team i planleggingen. Ved å starte samarbeidet tidlig i planleggingsfasen er enklere å dele kunnskap og erfaringer. Dette sørger for et godt resultat til neste års messer.

– Vi sier noe om hvilket tema vi vil ha, og utifra det har vi samarbeidsmøter med Arena Service Team og Key Account Manager i ESSVE Norge. På disse møtene setter vi konseptet og kommer med våre ønsker. Deretter lager Arena Service Team forslag til stand ut i fra våre ideer, forteller Netskar.

Netskar forteller at Arena Service Team sørger for gode og effektive løsninger for ESSVE, og at de tar seg av mye av jobben når stands skal settes opp på de ulike messene.

– Kjedemessene er de samme hvert år. Det er veldig bra for oss, fordi da kan vi standardisere vår stand, slik at vi kan ha samme stand og størrelse på alle de forskjellige arrangementene. Arena Service Team sikrer at vi har det vi trenger og tar seg av all logistikk og dialog med kjedene. Vi kommer til mer eller mindre ferdige stands, og kan sette våre produkter rett inn, forteller hun.

Kreativt og velfungerende samarbeid

Netskar forteller at de stadig får tilbud fra andre leverandører, men at hun er veldig fornøyd med samarbeidet de har med Arena Service Team.

– Arena Service Team sparer oss for mye arbeid. Vi har jobbet sammen lenge nå, og de kjenner oss godt. Denne samarbeidsformen fungerer veldig bra for oss. Det er jo ikke noe poeng å bytte leverandør når man er så fornøyd med de man har!

På spørsmålet om hun ville anbefalt Arena Service Team til andre svarer Netskar:

– Ja, det vil jeg jo selvfølgelig og det gjør jeg hele tiden! Jeg tror de har fått noen nye kunder på grunn av dette!