Tjenester

Som en profesjonell samarbeidspartner arbeider vi tett med dere slik at arrangementet
blir tilpasset deres behov, og at gjennomføringen for deltakerne skal bli en enkel og positiv
opplevelse.

• Vi håndterer deres arrangement fra planlegging til gjennomføring
• Vi har grunnleggende kunnskap om lover og regler i forhold til rømningsveier og brann
• Vi tilbyr spesialløsninger for utstillere og leverandører
• Vi tilbyr tilknytning til nettbutikk for utstyr til standene
• Vi har tett oppfølging av utstillere og leverandører
• Vi gir deg service på stedet og egen skranke, hvor du kan henvende deg
for ekstra utstyr