Generelle betingelser

Generelle betingelser Arena Service Team AS

Alle priser er i NOK og eks. MVA

Det tas forbehold om overbestilling.

Prisene er inkludert montering/demontering. Ufullstendige bestillinger vil bli utført etter skjønn, og eventuelle forandringer senere vil bli belastet utstiller.

Betalingsbetingelser: 10 dager fra fakturadato. Etter forfall beregnes rente etter gjeldende satser.

Prisene er eks. andel frakt. Frakt faktureres etter medgått kostnad.

Timer på tjenester utover produkter, er å betrakte som estimater. Tjenester faktureres etter medgått tid.

Dersom det er påkrevd at tjenester utføres utenfor normal arbeidstid (0800-1600 på hverdager), vil det tilkomme et overtidstillegg på 50%.

Avbestilling av montert/ levert utstyr vil bli fakturert 100 % av kjøpesummen.

Alle omkostninger som følge av en avbestilling belastes kunden. Spesialproduserte varer kan normalt ikke avbestilles. Varer hvor kundens navn er på varen kan ikke avbestilles.

Plater som blir ødelagt av teip, stifter eller liknende ved innfelling av produkter, blir etter utleie registrert som salg i stedefor leie.

Copyright © 2016 Arena Service Team AS. All rights reserved.