Generelle betingelser Arena Service Team AS

  • Alle priser er i NOK og eks. MVA
  • Det tas forbehold om overbestilling.
  • Prisene er inkludert montering/demontering. Ufullstendige bestillinger vil bli utført etter skjønn, og eventuelle forandringer senere vil bli belastet utstiller.
  • Betalingsbetingelser: 10 dager fra fakturadato. Etter forfall beregnes rente etter gjeldende satser.
  • Prisene er eks. andel frakt. Frakt faktureres etter medgått kostnad.
  • Timer på tjenester utover produkter, er å betrakte som estimater. Tjenester faktureres etter medgått tid.
  • Dersom det er påkrevd at tjenester utføres utenfor normal arbeidstid (0800-1600 på hverdager), vil det tilkomme et overtidstillegg på 50%.
  • Avbestilling av montert/ levert utstyr vil bli fakturert 100 % av kjøpesummen.
  • Alle omkostninger som følge av en avbestilling belastes kunden. Spesialproduserte varer kan normalt ikke avbestilles. Varer hvor kundens navn er på varen kan ikke avbestilles.
  • Plater som blir ødelagt av teip, stifter eller liknende ved innfelling av produkter, blir etter utleie registrert som salg i stedefor leie.